Metoda Direct Language Lab

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie for_students_graf_01.png

Ponieważ podstawowe założenia metody bezpośredniej mają ponad 100 lat, obecnie w nauczaniu języków obcych stosujemy kolejne już wcielenie tej metody, która ewoluowała wraz z rozwojem metodyki, a także potrzeb i oczekiwań uczniów. Metoda bezpośrednia jest szybka i skuteczna, pozwala każdemu osiągnąć bardzo dobre rezultaty.

Można powiedzieć, że głównym celem metody bezpośredniej jest nauczanie umiejętności komunikacji w języku obcym, poprzez minimalizowanie użycia języka ojczystego w czasie lekcji i wykształcenie pewnych odruchów językowych. To prowadzi do myślenia w języku, którego się chcemy nauczyć, a dzięki temu łatwości w posługiwaniu się nim w praktyce.

Aby rozwinąć odpowiednie odruchy językowe, należy mówić szybko i bez zastanawiania się. Dzięki temu wykorzenia się nawyk myślenia po polsku i tłumaczenia na język obcy, który bardzo utrudnia rozumienie ze słuchu i mówienie w naturalnym tempie.

Prawie cała lekcja to praca ustna z lektorem, polegająca na tym, że lektor uczy nowego słownictwa lub zagadnienia gramatycznego, a potem zadaje pytania z użyciem tych słów i gramatyki tak, aby cały nowy materiał był ćwiczony w praktyce i w kontekście.

Kurs w naszej szkole jest uzupełniony o kurs internetowy na platformie Online Direct Method, dzięki czemu możesz uczyć się zawsze i wszędzie. Platforma oferuje 3 różne akcenty do wyboru, ponad 1100 ćwiczeń językowych dla kursu języka angielskiego oraz 2 akcenty do wyboru i ponad 850 ćwiczeń językowych dla kursu niemieckiego.

Nowy podręcznik do nauki języka angielskiego to coś więcej niż tylko wydrukowana książka. Dzięki niemu każdy student uzyska BEZPŁATNY dostęp do ogromnej bazy praktycznej wiedzy: ćwiczeń online na platformie DLHUB oraz aplikacji mobilnych WORDS i PRACTISE.